15 ภาพวาดสะท้อนสังคมอดีต VS ในปัจจุบัน

ชีวิตของผู้คนในยุคปัจจุบันนั้นถูกผูกติดกับเทคโนโลยีสมัยใหม่ ซึ่งบางครั้งมันก็มากจนเกินไป จนอาจทำลายความใสซื่อและสดใสของเด็กๆ ไปจนหมดสิ้น ชม 15 ภาพวาดสะท้อนสังคม ความแตกต่างของ “วัยเด็ก” ในอดีตและในยุคปัจจุบัน

#1 เด็กๆ ในปัจจุบันไม่ค่อยได้เล่นของเล่นที่เสริมทักษะทางด้านต่างๆ และเอาแต่จดจ่อกับหน้าจอมากขึ้น

#2 จากการเล่นกลางแจ้ง ก็กลายเป็นการหมกมุ่นกับเกมคอมพิวเตอร์ ที่ทำให้สายตาเสียและสมาธิสั้น

#3 เด็กๆ เมื่อก่อนเล่นจนไม่อยากเข้าบ้าน แต่เด็กๆ สมัยนี้เล่นอยู่แต่ในบ้าน

#4 ภาพบรรพบุรุษของเราเป็นแบบด้านซ้าย แต่ภาพบรรพบุรุษของเด็กๆ ในอนาคตคงจะเป็นแบบด้านขวา

#5 เด็กๆ โตเร็วขึ้นเพราะอิทธิพลของสื่อและสังคมสมัยใหม่

#6 เด็กๆ เลือกกินและอยากกินแต่ของไม่มีประโยชน์ตามกระแสนิยม

#7 อาชีพในฝันของเด็กๆ ก็เปลี่ยนไป

#8 กิจกรรมในยามว่างก็เปลี่ยนไปเช่นกัน

#9 ชีวิตที่เรียบง่ายนั้นหายไปตามกาลเวลา

#10 การติดต่อสื่อสารก็ง่ายขึ้นและทำให้ผู้คนใจร้อน

#11 เด็กๆ มีโอกาสได้เรียนรู้เรื่องต่างๆ เร็วเกินไป ซึ่งมีทั้งข้อดีและข้อเสีย

#12 การลงโทษก็เปลี่ยนไปตามยุคสมัย

#13 แต่ก็ยังมีอะไรบางอย่างที่ยังเหมือนเดิม อย่างเช่นการ์ตูน

#14 เด็กๆ ยังคงสนุกสนานและอินกับเรื่องราวต่างๆ ไม่ว่าจะยุคสมัยไหน

#15 ความฝันและแรงบันดาลใจลดน้อยถอยลงตามยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลง

แบ่งปัน