มดน้ำผึ้งสัตว์ที่สามารถเปลี่ยนร่างเป็นถังน้ำหวานได้

มดน้ำผึ้ง (Honey Ant, Honeypot Ant) เป็นชื่อมดชนิดหนึ่งที่มีต้นกำเนิดอยู่ในอเมริกาใต้ มดสายพันธุ์นี้แพร่พันธุ์ไปทั่วโลกจากการติดไปกับเรือสินค้าของมนุษย์ สิ่งหนึ่งที่ทำให้มดน้ำผึ้งพิเศษกว่ามดชนิดอื่นนั่นก็คือ มดงานที่ได้รับหน้าที่ในการเก็บน้ำหวานจะสามารถเปลี่ยนร่างกายตัวเองให้กลายเป็นถังเก็บน้ำหวานขนาดใหญ่ได้ โดยมดงานที่ออกไปหาน้ำหวานจะกลับมาป้อนน้ำหวานให้กับมดที่ได้รับหน้าที่ในการเก็บน้ำหวาน เพื่อเก็บไว้เป็นอาหารในยามฉุกเฉิน (จากนี้จะเรียกว่า “มดถังน้ำหวาน”)

มดถังน้ำหวานจะได้รับสิทธิ์ในการนั่งกินนอนกินโดยไม่ต้องเคลื่อนไหวใดๆ อยู่แต่ภายในรัง พวกมันมีหน้าที่แค่ต้องเก็บและคายน้ำหวานที่เก็บไว้ออกมาให้แก่มดงานตัวอื่นที่ต้องการนำน้ำหวานไปใช้เท่านั้นเอง

เมื่อมีมดมาขอเบิกน้ำหวานพวกมันก็จะอ้าปากแล้วบังคับลิ้นพิเศษที่อยู่ในท้องก็จะดันน้ำหวานออกมาให้มดงานที่มาเบิกนำน้ำหวานไปใช้งานได้ทันที (ยังกะกองสวัสดิการตอนกีฬาสี)

แม้ว่าวงจรชีวิตของพวกมันจะน่าอัศจรรย์ แต่พวกมันก็จัดว่าเป็นเอเลี่ยนสปีชี่ส์ต่อมดและแมลงนอกอเมริกาใต้ เพราะพวกมันมีนิสัยชอบรุกรานและปรับตัวได้ง่าย ที่น่ากลัวไปกว่านั้นในบางประเทศพวกมันถึงขนาดเข้าล่าปูน้ำจืดบางชนิดจนสูญพันธุ์มาแล้ว

แบ่งปัน