11 สิ่งบนร่างกายที่ไม่ใช่ทุกคนจะมีหรือสามารถทำได้

มนุษย์แต่ละคนจะมีอัตลักษณ์เฉพาะตัวที่ไม่เหมือนใคร นอกจากนี้ยังมีบางคนที่มีลักษณะพิเศษทางร่างกายที่หายากมากอีกด้วย เหมือนกับความโดดเด่นและความสามารถของร่างกายทั้ง 11 สิ่งต่อไปนี้ ที่ไม่ใช่ทุกคนจะมีหรือทำได้ แต่สามารถพบได้เฉพาะในบางคนเท่านั้น ซึ่งถ้าคุณมี ก็จะกลายเป็นคนที่หายากสุดๆ

#1 ห่อลิ้นได้

คนที่ทำแบบนี้ได้นอกจากพันธุกรรมแล้ว สิ่งแวดล้อมก็มีส่วนเช่นกัน อย่างชาวอินเดียแดงที่มักจะห่อลิ้นในลักษณะนี้ได้ ดังนั้นนักวิทยาศาสตร์จึงเชื่อว่าลักษณะเช่นนี้น่าจะมีความเกี่ยวข้องกับภาษาด้วย อย่างไรก็ตามขอบเขตของการห่อลิ้นอาจจะแตกต่างกันไป โดยนักวิจัยได้ทดสอบกับผู้ที่สามารถห่อลิ้นได้ พบว่า 63% สามารถห่อลิ้นได้ ในขณะที่ 14% สามารถพับลิ้นได้ และมีเพียง 1% ที่สามารถพับลิ้นให้เป็น 3 แฉกได้

#2 กระดิกหูได้

ในโลกนี้มีคนประมาณ 22% ที่สามารถกระดิกหูได้เพียงข้างเดียว ในขณะเดียวกันอีก 18% สามารถกระดิกหูได้ทั้งสองข้าง

#3 ความสามารถในการแยกนิ้วเท้าออกจากกัน

คนส่วนใหญ่จะไม่สามารถบังคับนิ้วเท้าแยกออกจากกันได้ นั่นเป็นเพราะนิ้วเท้าของเรามีขนาดเล็กที่พอดีกับกล้ามเนื้อ แต่มีบางที่สามารถควบคุมนิ้วเท้าเล็กๆ ของพวกเขาได้อย่างอิสระ

#4 ใช้ลิ้นแตะข้อศอกได้

เชื่อกันว่ามนุษย์ไม่เกิน 1% ที่สามารถใช้ลิ้นแตะข้อศอกได้ บางคนคิดว่าจะทำแบบนี้ได้ต้องมีลิ้นยาวและแขนสั้นเท่านั้นถึงจะทำได้ แต่ปรากฏว่าต่อให้คุณมีร่างกายแบบนี้ก็ไม่สามารถทำได้อยู่ดี ถ้าหากไม่มีความยืดหยุ่นของร่างกายที่มากเพียงพอ

#5 มีช่องฟันห่าง (Diastema)

Diastema คือลักษณะของช่องฟันหน้าห่างกัน ซึ่งผู้คนที่มีลักษณะนี้มีเพียงจำนวน 20% บนโลก ลักษณะเช่นนี้ทันตแพทย์มองว่าควรแก้ด้วยวิธีทางการแพทย์ แต่หลายๆ คน รวมทั้งคนดังบางคนกลับคิดว่านี่เป็นลักษณะที่โดดเด่น ดังนั้นพวกเขาจึงเลือกที่จะปล่อยไปตามธรรมชาติมากกว่าแก้ไข

#6 ความสามารถในการยักคิ้ว

ความสามารถในการยักคิ้วนั้น ขึ้นอยู่กับว่าคุณสามารถควบคุมกล้ามเนื้อหน้าได้ดีแค่ไหน และเป็นที่น่าสนใจว่าคนที่ยักคิ้วได้มักจะขยับหูได้ด้วย ทางด้านนักวิทยาศาสตร์เชื่อว่ามนุษย์ยุคแรกๆ สามารถแยกคิ้วทั้งสองข้างออกจากกันได้ ซึ่งปัจจุบันพบได้ในลิงบางชนิด

#7 มีลักยิ้ม

ในโลกนี้มีประชากรประมาณ 20% ที่มีความบกพร่องของโครงสร้างกล้ามเนื้อที่ให้มีส่วนบุ๋มที่แก้มหรือที่เราเรียกว่า ลักยิ้ม ลักษณะนี้เกิดจากกล้ามเนื้อบางส่วนยึดติดกับกระดูก ดังนั้นเมื่อยิ้ม แก้มส่วนหนึ่งจะถูกดึงเข้าไปข้างใน และเห็นได้ชัดในคนที่อ้วนหรือมีแก้มเยอะ เพราะไขมันจะทำให้เกิดการยุบตัวของเนื้อแก้มอย่างเด่นชัด

#8 รูเหนือหู

ประมาณ 5% ของประชากรโลกที่เกิดมามีรูเหนือหูข้างหนึ่งหรือทั้งสองข้าง ที่น่าสนใจคือในสหรัฐอเมริกา คนที่มีรูเหนือหูแบบนี้มีน้อยกว่า 1% ในขณะที่ทางฝั่งเอเชียพบว่ามีประมาณ 10% ในทารกแรกเกิด ทางด้านนักวิทยาศาสตร์ยังไม่ได้ข้อสรุปเกี่ยวกับสาเหตุของการมีรูเหนือหูและมีบทบาทอย่างไรต่อร่างกาย

#9 นิ้วโป้งงอ (Hitchhiker’s thumb)

Hitchhiker’s thumb เป็นปรากฏการณ์ทางสรีรวิทยา คือนิ้วโป้งสามารถงอได้ 90 องศา ในทางตรงข้ามกับฝ่ามือ ลักษณะเช่นนี้เกิดจากการปรากฏตัวของยีนพิเศษที่เรียกว่า bendy thumb gene ซึ่งเป็นลักษณะทางพันธุกรรม ที่มีโอกาสเกิดขึ้นได้ 25% กับประชากรทั้งโลก

#10 ไม่เห็นเอ็นเมื่อรวมนิ้วมือ

เมื่อรวมนิ้วทั้งหมดเข้าด้วยกัน จะเห็นเอ็นปรากฏขึ้นมาตรงข้อมือ แต่ถ้าทำแล้วคุณไม่เห็นเอ็นปรากฏขึ้น แสดงว่าคุณเป็นหนึ่งใน 14% ของประชากรที่ไม่มีกล้ามเนื้อพาลเมอร์ตรงข้อมือ กล้ามเนื้อดังกล่าวนี้เป็นส่วนหนึ่งของร่างกาย แต่มีโอกาสหายไปในช่วงที่ร่างกายมีการเจริญเติบโต อย่างไรก็ตาม ผู้เชี่ยวชาญบอกว่า การขาดกล้ามเนื้อพาลเมอร์ไม่ได้มีผลต่อความสามารถในการทำงานของข้อมือ

#11 ดาร์วินส์ ทูเบอร์เคิล (Darwin’s tubercle)

ตุ่มเล็ก ๆ บนใบหู ที่ยื่นออกมาจากด้านในหรือด้านนอกของหู เรียกว่า ดาร์วินส์ ทูเบอร์เคิล ซึ่งเชื่อกันว่าคนที่มีลักษณะเช่นนี้มีไม่เกิน 10% ของประชากรโลก คนที่มีลักษณะแบบนี้สามารถรับรู้เสียงได้ดีกว่าคนที่ไม่มี เช่นสามารถรับรู้เสียงต่างๆ ได้ชัดเจนแม้จะมีเสียงดังอื่นๆ แทรกขึ้นมาก็ตาม

เครดิต brightside.me

แบ่งปัน